De oorsprong  

Wij zijn familie Noordman. In 2007 hebben wij een serrestal gebouwd voor onze varkens, Veldhoekporc. Deze 2 stallen voldoen aan de normen van het 1 ster Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Wij hebben bewust gekozen voor dit concept en de welzijnsmaatregelen die hierbij horen omdat het bij ons past bij onze visie over hoe wij met onze dieren om willen gaan. 

Ondanks deze stap wilden wij toch graag nog meer. Nog meer welzijn voor onze varkens. Meer gebruik maken van innovatieve technieken, maar ook het beter benutten van natuurlijke mogelijkheden. Alles om een prettige, milieuvriendelijke en gezonde omgeving voor onze dieren te creëren. Toen kwam Varkenshoff op ons pad.    

Varkenshoff is ontstaan uit een samenwerking van diverse partners. Bij het ontwerp is uitgegaan van de oorspronkelijke leefomgeving en het natuurlijke gedrag van Varkens. Samen met alle partners is gewerkt naar een stal (gecontroleerde omgeving) waar de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. 

Uitgangspunten Varkenshoff 

Op Varkenshoff wordt buiten naar binnen gebracht. De dieren kunnen naar hartenlust wroeten en spelen en dat zonder te nat of te koud te worden en met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Hiervoor worden zowel moderne technieken en innovaties als de kracht van de natuur gebruikt. De varkens leven in leefgroepen. In de groep waar ze geboren worden blijven ze tot ze naar de slacht gaan. De kleine biggetjes groeien met elkaar op en kennen elkaar door. Varkens zijn van nature zindelijk. Ze doen hun behoefte op een hiervoor ontworpen plek. De urine wordt apart opgevangen van de mest. Daardoor komt er minder ammoniak vrij, wat beter is voor het milieu. De dunne fractie, waar met name urine in zit, is een meststof om gewassen te laten groeien. Van de dikke fractie wordt compost gemaakt. Deze compost wordt gebruikt bij de teelt van verschillende gewassen.De zijwanden en het dak zijn licht doorlatend. Zo waan je je in de buitenlucht. De folie langs het dak en de wanden zorgen voor energiebesparing. 

Bomen en struiken in het Varkenshoff

De naam Varkenshoff is onstaan doordat er bomen en struiken beschutting en voeding verschaffen voor de varkens, van oorsprong bosdieren. Hoewel het met het groen in het Varkenshoff in eerste instantie erg goed ging ondervinden we nu ook uitdagingen om het groen goed te houden in de stal. Op dit moment zijn wij aan het kijken hoe wij dit grondbeginsel toe kunnen blijven passen in het Varkenshoff. 

Samenwerkingen

Samen sta je sterker, vanuit deze gedachte zijn de volgende projectpartners in beeld gekomen.

ID Agro. Innoveren zit in ons bloed. We zijn als stallenbouwer vanaf de start betrokken bij Varkenshoff. Het was onze taak om een stal te ontwerpen waar het dier en zijn welzijn centraal staat. Hierbij laten wij ons niet leiden door de beperkingen van vandaag maar door de mogelijkheden van morgen. In de natuur zijn veel oplossingen reeds aanwezig. Wij proberen deze terug te brengen in de stal en te combineren met de techniek van vandaag. Buiten binnen halen! Dit alles verpakt in een aantrekkelijk en uitnodigend ontwerp. Klik hier voor meer informatie over ons. 

Nijenkamp stalinrichting & Geissler installatie- en agrotechniek. Omdat we als stalinrichter en agro installateur altijd actief zijn m.b.t. innovaties in de pluimvee- en de varkenshouderij vonden we Varkenshoff een prachtig initiatief om aan mee te denken en werken.  Het basisprincipe waaruit we gewerkt hebben is dat het dier en zijn natuurlijk gedrag in deze stal centraal staat. Daarom is er veel aandacht besteed aan het klimaat,  de zuivering van lucht met behulp van bio-bedden, de verlichting, de kraamnesten en het uitmest-systemen. Bij alle keuzes die gemaakt zijn is ook aandacht besteed aan arbeidsgemak en de veiligheid voor de eindgebruikers: Klik hier voor meer informatie over ons.  

Adviespartners van Varkenshoff

De volgende bedrijven en instanties hebben op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Varkenshoff. Provincie Overijsel, Ministerie van economische zaken, LTO Noord Fondsen, Pape Creaform, Cav den Ham, Veterinair kenniscentrum oost Nederland DLVAdvies, Morea subsidibegeleiding

Wij, familie Noordman zijn alle betrokkenen dankbaar voor de middelen, inzet en het enthousiasme bij de totstandkoming van Varkenshoff!