De partners van Varkenshoff

De oorsprong

Aan de wieg van Varkenshoff stond Jan Pape. Jan is als creatief denker bij zijn ontwerp uitgegaan van de oorspronkelijke leefomgeving en het natuurlijke gedrag van Varkens.

Samenwerkingen

Samen sta je sterker, vanuit deze gedachte zijn de volgende projectpartners in beeld gekomen.

ID Agro. Innoveren zit in ons bloed. We zijn als stallenbouwer vanaf de start betrokken bij Varkenshoff. Het was onze taak om een stal te ontwerpen waar het dier en zijn welzijn centraal staat. Hierbij laten wij ons niet leiden door de beperkingen van vandaag maar door de mogelijkheden van morgen. In de natuur zijn veel oplossingen reeds aanwezig. Wij proberen deze terug te brengen in de stal en te combineren met de techniek van vandaag. Buiten binnen halen! Dit alles verpakt in een aantrekkelijk en uitnodigend ontwerp. Klik hier voor meer informatie over ons. 

Nijenkamp stalinrichting & Geissler installatie- en agrotechniek. Omdat we als stalinrichter en agro installateur altijd actief zijn m.b.t. innovaties in de pluimvee- en de varkenshouderij vonden we Varkenshoff een prachtig initiatief om aan mee te denken en werken.  Het basisprincipe waaruit we gewerkt hebben is dat het dier en zijn natuurlijk gedrag in deze stal centraal staat. Daarom is er veel aandacht besteed aan het klimaat,  de zuivering van lucht met behulp van bio-bedden, de verlichting, de kraamnesten en het uitmest-systemen. Bij alle keuzes die gemaakt zijn is ook aandacht besteed aan arbeidsgemak en de veiligheid voor de eindgebruikers: Klik hier voor meer informatie over ons.  

Adviespartners van Varkenshoff

De volgende bedrijven en instanties hebben op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Varkenshoff. Provincie Overijsel, Ministerie van economische zaken, LTO Noord Fondsen, Pape Creaform, Cav den Ham, Veterinair kenniscentrum oost Nederland DLVAdvies, Morea subsidibegeleiding

Wij, familie Noordman zijn alle betrokkenen dankbaar voor de middelen, inzet en het enthousiasme bij de totstandkoming van Varkenshoff!